VERSENY SZABÁLYZAT

A felkészítő tanárok, a nevezés leadásával egyidejűleg elfogadják a Fit Kid Dance Free versenyszabályzatát és tudomásul veszik, az alábbiakat:

 

  1. A versenyzők versenyzésre alkalmas egészségügyi állapotáért a szülők és a csapatvezetők felelősek, valamint benevezett versenyzőket megfelelő fizikai és egészségi állapotban versenyeztetik.

2. A versenyek kapcsán mind a színpadpróba, mind a bemelegítés, mind a verseny alatt – a nem megfelelő egészségi-fizikai állapot vagy a bemelegítés hiánya miatt – bekövetkezett baleset esetén, semminemű kártérítési igényt sem a MAFIT-tal, sem a verseny rendezőjével, sem szponzorával, sem pedig egyéb harmadik személyekkel szemben nem támaszthatnak

 

3. A versenyen vagy a verseny kapcsán készült mindennemű hang- és képfelvételek, nyilatkozatok vagy egyéb anyagok a versenyekről, versenyzőkről  a MAFIT kizárólagos tulajdonát képezik, melyet nevezett szervek saját belátásuk szerint a használat és hasznosítás minden módjára és mértékére kiterjedően használhatnak fel, illetve hasznosíthatnak korlátlan ideig és területi korlát nélkül, melynek kapcsán az egyesület, illetve versenyzői külön díjazásra nem jogosultak.

 

NEVEZÉS ÉS KATEGÓRIÁK

 

BESOROLÁS
„A” osztály: Ide tartoznak azok a versenyzők, akik már több éve versenyeznek, így magasabb
tánctudással és versenyzési tapasztalattal rendelkeznek.
„B” osztály: Ide tartoznak a kezdő versenyzők, akik még nem, vagy csak egy-két alkalommal indultak
tánc és/vagy fit-kid versenyen és kezdő tudásszinttel rendelkeznek.

AKROBATIKA MEGHATÁROZÁSA: akrobatikának nevezzük az olyan önállóan végrehajtott elemeket,
ahol a test átfordul valamelyik tengelye körül és ezek variációit, pl: gurulóátfordulás előre-hátra,
vállon- és kézenátfordulások variációi,( bógni előre-hátra, cigánykerék 2 kézzel,-egy kézzel,
tarkóbillenés, kézállásból gurulóátfordulás előre, kiszúrás….)
REPÜLŐ FÁZISÚ AKROBATIKA alatt értjük azokat az elemeket és ezek variációit, amikor a mozgásnak van
egy pillanata, mikor a test nem ér hozzá a talajhoz pl: dobott cigánykerék, dobott előre bógni,
kézenátfordulás (fóder),rundel, flick-flack, szabadátfordulások,( pl: arabel, forverc, szaltó) Nem
minősülnek akrobatikának a táncos ugrások és emelések.

ÉRTÉKELÉS

 

Pontozás és értékelés:

4 tagú táncos szakmai zsűri minden tagja max. 30 pontot ad, mely a következő részpontokból tevődik össze:
Technikai pontszám: 0-10 pontig: itt értékeljük a választott tánctechnika tisztaságát, kivitelezésének
minőségét. Lépések mellett végrehajtott akrobatikus elemek és összekötők technikai kivitelezését. (pl. pontos elemvégrehajtás, helyes testtartás, térd. lábfej precízió)
Tartalom pontszám: 0-10 pontig. Ide tartozik a koreográfia anyagerőssége, választott lépések nehézségi foka, életkornak megfelelő szintű és nehézségű lépéskombinációk alkalmazása, változatossága. Itt értékeljük a produkció ötletességét, eredetiséget. Ide tartozik a koreográfia tartalmi értékelése pl. korosztályosság, eredetiség. Térformák és alakváltozások figyelembevételével, a tér és
térszintek maximális kitöltésének szem előtt tartásával.
Művészi hatás: 0-10 pontig: Itt kerül értékelésre a táncos/táncosok előadásmódja, a koreográfia
összbenyomása. A zene, eszközök, kosztüm használatának logikai összefüggése, egységessége. A választott zenei műfajnak megfelelő stílustiszta lépéskombináció és koreográfia értékelése. Színpadi
jelenlétet, hitelességet, a mondanivaló érthető tolmácsolását is itt értékeljük.

Végeredmény számítás: A szakmai zsűri által adott pontok közül az alsó és felső érték kiesik, a két középső érték számtani középértéke adja majd a végeredményt.
Ha a megengedettnél több akrobatikát hajt végre a versenyző, utolsó helyre kerül. A végpontszámát számára is ismertetjük (mintegy szakmai visszajelzésként) de, a sorrendben utolsó helyre tesszük.

 

Fit-Kid DANCE FREE szóló: Ebbe a kategóriába tartoznak azok a táncok, melyek alapja a harmonikus, esztétikus, mozgás mellett a gimnasztikus és az akrobatikus elemek használata, alkalmazható bármelyik táncstílus és tánctechnika. A táncstílusokat és technikákat lehet keverni és lehet tiszta
formában is alkalmazni. Kiemelten fontos az előadásmód, a választott karakter hiteles prezentálása. Az akrobatikus elem nehézsége a versenyző tudásszintjének és életkorának megfelelő legyen.

A FitKid dance free kategória jellemzői: az akrobatikus elemeken túl, hajlékonysági-, egyensúlyi elemek, valamint forgások, ugrások. A gyakorlat során fontos az előbb felsorolt elemek táncos és gördülékeny
összekötése (az alkalmazott elemek megtartására nincs szükség!!!) Törekedni kell a koreográfia táncos jellegére és az akrobatikus elemek zökkenőmentes alkalmazására. Az akrobatikus elemeket
helyesen kell előadni és folyamatosan kell a tánclépésekhez kapcsolódnia.

Erőelemek és a mellső fekvőtámaszba érkező ugrások tiltottak! Max. 6 akrobatika alkalmazható egy versenyszámon belül!(idetartoznak az akrobatikus összekötő elemek is pl. bogniból térdre érkezni)
Repülőfázisú akrobatikából max. 2 db alkalmazható (ha ezek sorként összekötésre kerülnek, akkor is kettőnek számít!)

Az eszközök használata megengedett a koreográfia időtartamának max. a felében, de ennek dramaturgiai szerepe kell, hogy legyen. Az eszköz (olyan tárgy, mely 80x80x80 cm-nél kisebb, és elfér az egyik vagy mindkét kezünkben. Csak olyan eszköz használható, amely nem sérti a talajszőnyeget. (Pl. szék nem használható)

Fit-Kid DANCE FREE duó-trió: A koreográfiában 2 vagy 3 fő szerepelhet. Nagy hangsúlyt kell fektetni az általános dance free szóló leírásában szerepelteken kívül, a szinkronitásra (produkció résztvevőinek egyszerre mozgására) és a térformákra, térszintekre. Minimum 5 térforma kötelező. Emelések megengedettek váll, illetve fej fölé is!!! (Emelésnek számít, ahol a társ segítségével mindkét láb és kar elhagyja a talajt.) Ugyanúgy összesen max. 6 akrobatika alkalmazható (idetartoznak az akrobatikus összekötők is pl. átcigánykerekezik egyik versenyző a másik hátán) és összesen max. 2 db repülőfázisú akrobatika. ( Ha a versenyzők külön hajtanak végre akrobatikát, azok összeadódnak!Ha egyszerre, egy időben történik az akrobatika végrehajtása az 1-nek számít! Pl. 5 fős kiscsapatnal 3-an egy időben végeznek egyforma akrobatikát, az egynek számít! Ha elcsúsztatva vagy külön időpontban, akkor 3 db akrobatikának számít)) A
produkció itt is leginkább a táncról szóljon!!!
Fit-Kid DANCE FREE kiscsapat: 4-8 főig
Fit-Kid DANCE FREE nagycsapat: 9-15 főig

KOROSZTÁLYOK:

Fit-kid szabálykönyv alapján. (Kevés induló esetén korcsoportösszevonás lehetséges!)!)
Korcsoportok Fit-Kid DANCE FREE szólónál 2021-ben:
I. 2015-2013
II. 2012-2011
III. 2010
IV. 2009
V. 2008
VI. 2007
VII. 2006
VIII. 2005
IX. 2004-2003
X. 2002-………
Fit-Kid DANCE FREE Duó-trió, kis- és nagycsapatnál 2021-ben:
I. 2015-2010
II. 2009-2006
III. 2005-………

A csapat átlagéletkora számít a besorolásnál!

ZENE:

A koreográfia mondanivalóját, karakterét legjobban kifejező zene használata, szabadon választott
bármely zenei műfajból.
Hossza Fit-Kid DANCE FREE szólónál:
„B” kategóriánál: 1:00-1:30 perc
„A” kategóriánál: 1:15-1:45 perc
Fit-Kid DANCE FREE duó-triónál:
„B” kategóriánál: 1:15-1:45 perc
„A” kategóriánál: 1:15-2:15 perc
Fit-Kid DANCE FREE kiscsapatnál:
„A” és „B” kategóriánál is: 1:15-2:30 percig
Fit-Kid DANCE FREE nagycsapatnál:
„A” és „B” kategóriánál is: 2.00-3:30 percig

NEVEZÉSI DÍJAK 2021-ben:

Nincs egyesületi tagsági díj!
Szóló: 4000 Ft
Duó-trió: 3000 Ft/fő
Kis- és nagycsapatnál: 2000 Ft/fő
Fit-Kid tagsággal rendelkezőknek:
Szóló: 2000 Ft
Duó-trió: 1500 Ft/fő
Kis- és nagycsapatnál: 1000 Ft/fő